Bánh xe Công nghiệp PA - NYLON Càng INOX

200

58.000 VNĐ

 Tải trọng từ 101 - 200kg

Bánh xe đẩy PVC

200

59.000 VNĐ

 Tải trọng từ 101 - 200 kg

Bánh xe đẩy TPU

200

81.000 VNĐ

 Tải trọng từ 60 - 200 kg

Bánh xe Công nghiệp PA - NYLON

500

135.000 VNĐ

Tải trọng từ 201 - 500 kg

Bánh xe đẩy PU - Lõi Gang ( Bánh cong )

500

253.000 VNĐ

 Tải trọng từ 201 - 500 kg 

Bánh xe đẩy Công nghiệp PU - Lõi Gang (bánh phẳng)

500

255.000 VNĐ

 Tải trọng từ 201 - 500 kg 
Trang 1