Bánh xe đẩy siêu thị – 5 inch 1 rãnh – Tự hãm khi đi thang cuốn

128,000

CHẤT LIỆU CÀNG THÉP, BÁNH NHỰA PU
TẢI TRỌNG 70KG/BÁNH
TÍNH NĂNG TỰ HÃM KHI ĐI THANG CUỐN
ĐƯỜNG KÍNH BÁNH 5 INCH ( 125mm )
TYREN 12 mm
Bánh xe đẩy siêu thị – 5 inch 1 rãnh – Tự hãm khi đi thang cuốn
Hotline: 0817360826