Bánh xe PU lõi nhựa

120

70.000 VNĐ

 Tải trọng từ 80 - 120 kg

Bánh xe cao su đúc

350

95.000 VNĐ

 Tải trọng từ 170 - 350 kg

Bánh xe PU đơn - Lõi NYLON

120

40.000 VNĐ

 Tải trọng từ 100 - 120 kg

Bánh xe đơn Cao su đúc

400

63.000 VNĐ

 Tải trọng từ 170 - 400kg
Trang 1