Bánh xe Công nghiệp PA - NYLON Càng INOX

200

58.000 VNĐ

 Tải trọng từ 101 - 200kg

Bánh xe công nghiệp PU XNPIA- lõi PP

400

140.000 VNĐ

 Tải trọng từ 101 - 400 kg

Bánh xe Công nghiệp PA - NY LON

400

145.000 VNĐ

 Taỉ trọng từ 250 - 400 kg
Trang 1 2 3 4