Bánh xe đẩy PU - lõi PP - XNPIA

400

140.000 VNĐ

 
 Tải trọng từ 101 - 400 kg

Bánh xe Công nghiệp PA - PE

400

145.000 VNĐ

 Taỉ trọng từ 250 - 400 kg

Bánh xe PU tải nặng

100450

89.000 VNĐ

Bx 100, 125, 150, 200mm
Tải trọng 100- 200kg
Trang 1 2 3 4